Buitenboordmotorsloten

Helaas komt het regelmatig voor dat boten worden gestolen. Je kunt dit voorkomen door sloten voor de boot te gebruiken. Niet alleen om de boot zelf te beschermen tegen diefstal, maar ook om te voorkomen dat de buitenboordmotor wordt gestolen. Er bestaan verschillende soorten sloten in allerlei prijsklassen.

Het buitenboordmotorslot is bedoeld voor het beveiligen van de buitenboordmotor tegen diefstal. Deze sloten passen op vrijwel iedere buitenboordmotor.

Buitenboordmotorslot kopen

Wil je er zeker van zijn dat uw kostbare buitenboordmotor niet gestolen wordt? Een buitenboordmotorslot beveiligd uw buitenboordmotor tegen diefstal. Er zijn vele verschillende soorten sloten varierend in prijs. Deze prijs hangt voornamelijk af of een buitenboordmotorslot SCM gekeurd is of niet. Een SCM-keurmerk word voor veel verzekeraars verplicht bij het afsluiten van een verzekering van uw boot en buitenboordmotor.

Goedgekeurde bootsloten 

Het is belangrijk om te weten dat vrijwel elke verzekeraar eist dat uw buitenboordmotorslot SCM gekeurd is. SCM is het certificatie-instituut in Nederland op het gebied van voertuigbeveiliging en dus ook voor uw buitenboordmotor en slot voor uw buitenboordmotor.

Als u uw buitenboord motor en boot verzekerd heeft doet u er vesrtandig aan om te kiezen voor een SCM gekeurd buitenboordmotorslot, alleen dan kunt u bij diefstal aanspraak maken op uw verzekering

Wat is het SCM keurmerk: uitleg + tips

Het SCM keurmerk voorziet in diefstalpreventie doordat de sloten aan bepaalde SCM eisen moeten voldoen om garantie te bieden op de beste beveiliging. Het keurmerk wordt afgegeven voor sloten die aan strenge eisen ten aanzien van de diefstalpreventie voldoen. Doorgaans is het SCM keurmerk vooral van toepassing op ingebouwde alarmsystemen en op buitenboordmotorsloten. Bedrijven die dergelijke sloten inbouwen, kunnen gebruikmaken van SCM-erkenning.

Wat is SCM?

De afkorting SCM staat voor Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging en dat is een instituut dat SCM-certificaten mag afgeven. Er kunnen verschillende soorten sloten voorzien worden van het SCM keurmerk nadat er aan de SCM eisen is voldaan. Er zijn diverse leveranciers die goedgekeurde sloten met certificaat op de markt mogen brengen. Zo zijn er leveranciers van buitenboordmotorsloten, maar ook van kabelsloten en kettingsloten. 

SCM is een uitvoerende partij (voluit KIWA SCM). De regels waaraan het SCM-keurmerk moet voldoen worden namelijk opgesteld door CCV. Vervolgens test SCM de sloten op basis van de regels die door CCV zijn opgesteld. CCV is per april 2020 de nieuwe ‘schemabeheerder’ van SCM. De officiële benaming voor een SCM gekeurd slot is daarom “door KIWA SCM goedgekeurd, volgens het CCV Keurmerk Voertuigbeveiliging”. Voordat CCV schemabeheerder was, was VbV dit. Hierdoor zie je VbV nog vaak in polissen van verzekeraars terug. Grofweg wordt er een overgangsperiode van een jaar gerekend. Na een jaar zouden de polissen van verzekeraars aangepast moeten zijn naar CCV. De procedure over het toepassen en gebruik van het CCV keurmerk is hier te bekijken.

SCM eisen

Er geldt uiteraard een aantal eisen, waaraan moet worden voldaan voordat het keurmerk voor een bepaald slot wordt toegekend. Het keurmerk kent verschillende categorieën, zoals de klasse standaard en de klasse zwaar. Voor de klasse standaard geldt dat het om effectieve producten moet gaan die gericht zijn op diefstalpreventie in relatie tot zogenoemde gelegenheidsdieven.

Bij de klasse standaard geldt dat een van de SCM eisen is dat het slot gedurende een tijd van minimaal drie minuten bestand is tegen gereedschap dat de gelegenheidsfiets eenvoudig kan meenemen. Bij de klasse zwaar geldt een langere tijdsperiode van minuten voor diefstalpreventie in relatie tot professionele dieven.

  • Klasse standaard, gelegenheidsdief, 3 minuten weerstand
  • Klasse zwaar, professionele dief, 5 minuten weerstand

Er kan in dat opzicht ook en vergelijking worden gemaakt met het ART keurmerk, waarbij de klasse standaard vergeleken kan worden met het ART 1 en 2 en klasse zwaar met ART 3 tot en met ART 5 kan worden vergeleken.

Tips SCM keurmerk

Als er sprake is van het afsluiten van een diefstalverzekering voor bijvoorbeeld een boot, dan kan de verzekeraar nadere eisen stellen aan het type slot. Bijvoorbeeld de eis dat het buitenboordmotorslot voldoen aan de SCM eisen en van een SCM keurmerk is voorzien. Het is altijd verstandig om vooraf daarover informatie in te winnen.